İDEA’nın bir parçası olmak için

EN

İşlik

İşlik, İDEA konsepti ile örtüşecek şekilde, etkileşimi, öğrenmeyi, deneyimi, üretimi, paylaşımı ve dayanışmayı temel alan, kamuya ait, paylaşımlı, erişilebilir, disiplinler arası ve disiplinler ötesi üretim yapılabilecek bir ortak çalışma alanıdır. İşlik, İDEA’nın ana bileşenlerinden biridir.

İşlik’te çalışanlar, birbirleriyle ve kamuyla etkileşime giren, birlikte ve birbirinden öğrenen, deneyim aktarımında bulunan, tartışma ortamı yaratan ve birlikte üreten İşlik Topluluğu’nu oluşturur. 

İşlik nasıl bir yer?

İşlik, bireysel çalışma süreçleri için kişiselleştirilmiş çalışma ünitelerinden ve küçük ölçekli toplantılar için oluşturulmuş toplantı odalarından meydana gelmektedir.

İşlik'teki çalışma üniteleri konumlandırılırken bireyler arasında etkileşime imkân tanıyan kişisel mesafe sınırları gözetilmiştir. İşlik'teki toplantı alanları, dışarıyla kolay etkileşim kurulmasını destekleyecek şekilde şeffaf tasarlanmış ve mekânın merkezinde konumlandırılmıştır.

Mekânsal tasarımın yanı sıra İDEA Programları da İşlik'te yürütülen bireysel ve kolektif üretim süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlanmaktadır.

İşlik'te çalışanlar, hem bireysel hem de toplumsal fayda için çalışmayı ve üretmeyi hedefler. Bu nedenle, İşlik Topluluğu oluşturulurken, farklı alanlarda eğitim görmüş, farklı ilgi ve uzmanlık alanlarından, mesleklerden kişilerin bir araya gelmesi hedeflenmektedir. Topluluğun her üyesinin hem kendi hem de topluluğun diğer üyelerinin üretim süreçlerini desteklemesi beklenmektedir.

İşlik’ten kimler yararlanır?

İşlik, genç ve yeni(likçi) ticari kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya bağımsız çalışan kişiler için birlikte ve bireysel üretim yapabilecekleri bir mekân oluşturur. 

İşlik'i, İşlik Topluluğu’nun bir parçası olanlar kullanabilir. İşlik Topluluğu’na, Kadıköy Belediyesi tarafından belirlenen “ücret tarifesi” karşılığında dâhil olunur. Bireyler, kullanımılarına uygun tarifeyi tercih ederek, İşlik’i kullanım hakkına ve İşlik Topluluğu etkinliklerine katılım hakkına sahip olur. 

İşlik'te ne var?

İDEA Kadıköy, İşlik Topluluğu’na,

  • Haftanın yedi günü  resmi tatiller dışında 09.00 – 23.00 saatleri arasında İşlik alanına erişim hakkı,
  • Kablolu ve kablosuz sınırsız internet hizmeti,
  • Kilitli dolap tahsisi,
  • Aylık 5 saat toplantı odası kullanım hakkı,
  • Ortak kullanıma açık masaüstü bilgisayar (sınırlı)
  • Baskı, fotokopi hizmetine erişim (sınırlı),
  • Güvenlik hizmeti,
  • İşlik alanının günlük temizlik hizmeti,
  • İşlik alanının ısıtma, soğutma ve havalandırma hizmeti

İDEA Çocuk Oyun Evi hizmetine erişim sağlamaktadır.

İşlik Topluluğu’na Katılın