İDEA’nın bir parçası olmak için

EN

Derslik

Derslik, kamuya ait, paylaşımlı, erişilebilir, yarı-sessiz bir serbest çalışma alanıdır. Derslik, İDEA’nın dört mekânsal ana bileşeninden biridir.

Derslik'te çalışan herkes, İDEA Kadıköy'de çalışan ve öğrenen kişileri bir araya getirmek için oluşturulan AHALİ adındaki topluluğun bir parçası olabilir.

Derslik nasıl bir yer?

Derslik'te, bireysel çalışma süreçleri için kişiselleştirilmiş çalışma ve oturum üniteleri bulunmaktadır,

Derslik'teki çalışma üniteleri konumlandırılırken, kişilerin, istenildiği takdirde,  bir diğer kişiyle rahatlıkla iletişime geçebilmeleri ama aynı şekilde birbirlerinin çalışma süreçlerine olumsuz şekilde etki etmemeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Derslik’ten kimler yararlanabilir?

Derslik'ten, başta üniversite öğrencileri ve araştırmacılar olmak üzere entelektüel bir uğraş içinde olan, öğrenme süreci devam eden, kısa süreli, nitelikli çalışma alanına ihtiyaç duyan herkes yararlanabilir.

Derslik'te ne var?

Kablosuz sınırlı internet hizmeti

AHALİ'ye Katıl