İDEA’nın bir parçası olmak için

EN

Fikir

İDEA, Kadıköy Belediyesi çatısında geliştirilen yeni bir kamusal alan fikridir.

Üretim, etkileşim, öğrenme, deneyim ile şekillenir.

Ortak ve bireysel çalışma ve üretim alanıdır,

Kamusal alanda mekansal ve toplumsal çeşitlilik sunar,

Toplumsal etkileşimi destekler,

Öğrenir, öğretir,

Deneyimlerini paylaşır, deneyimleri paylaşır,

İDEA konseptini yaygılaştırmak, geliştirmek için İDEA deneyimi açık kaynak olarak paylaşılmaktadır.